نشست محمد غزالی در چارسو
عکسخانه ۱۳۹۲/۰۶/۲۱

نشست محمد غزالی در چارسو

عصر روز شنیه نشستی با حضور محمد غزالی در آموزشگاه «عصر هنر چارسو» برگزار می‌شود.