بروس وبر: عکاسی ابزار توسعه دموکراسی است
کدی لنگ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

بروس وبر: عکاسی ابزار توسعه دموکراسی است

پیش از افتتاح نمایشگاه بروس وبر مجله تایم سراغ او رفت تا در مورد آثارش با او مصاحبه کند و از او بپرسد که چه چیزی الهام بخش کارهای او بوده‌است و اینکه چرا می‌گوید گرفتن یک عکس خوب مانند «نشان دادن محبوبه‌هایت به جهان» است.