دوربین اورینتالیس: گفتگوی میان شرق و غرب
شهاب شهسواری ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

دوربین اورینتالیس: گفتگوی میان شرق و غرب

بررسی جدیدترین کتاب دکتر علی بهداد، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس با عنوان «دوربین اورینتالیس: بازتاب‌هایی بر عکاسی از خاورمیانه»