انتشار شماره‌ی پنجم «مجله عکاسی ایران»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

انتشار شماره‌ی پنجم «مجله عکاسی ایران»

شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی عکاسی ایران که پیش از این با نام مجله‌ی عکاسی مکان‌بین محصولی از شبکه همرسانی عکاسان ایران شناخته می‌شد، منتشر شد.