نمایشگاه رئوف دشتی در گالری محسن - طبقه زیر همکف
عکسخانه ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

نمایشگاه رئوف دشتی در گالری محسن - طبقه زیر همکف

جمعه دوم بهمن، نمایشگاه عکس‌های رئوف دشتی در گالری محسن - طبقه زیر همکف گشایش می‌یابد.