نمایشگاه «گذر زمان در حافظیه»
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

نمایشگاه «گذر زمان در حافظیه»

به مناسبت یاد روز حافظ نمایشگاهی در دو بخش اسناد موجود در زمینه‌ی ثبت تاریخ بنا و عکس‌های ساخت و بازسازی بنای حاظیه و دیگر اسناد مکاتبات در طول زمان‌های مختلف در مورد آرامگاه حافظ از طرف «مجموعه فرهنگ» گشایش یافته است.