برگزاری کنفرانس مطبوعاتی انجمن ملی منتقدان و روزنامه نگاران سینمایی ایتالیا در حمایت از کیوان کریمی
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی انجمن ملی منتقدان و روزنامه نگاران سینمایی ایتالیا در حمایت از کیوان کریمی

دوازدهم نوامبر در سالن مارچلو ماستریانی خانه سینما ایتالیا در شهر رم انجمن ملی منتقدان و روزنامه نگاران سینمایی ایتالیا ( Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici ) با همکاری انجمن ملی سینماگران ایتالیا (100Autori)؛ امنستی ایتالیا (Amnesty International Italy) و سازمان حقوق بشر ایران در ایتالیا (Iran Human Rights Italy) کنفرانس مطبوعاتی در حمایت از کیوان کریمی با حضور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و فیلم‌سازان ایتالیا برگزار کردند.