نمایشگاه کاوه شیروانی و فاتح شافعی با عنوان «اتفاق» در کافه عکس
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

نمایشگاه کاوه شیروانی و فاتح شافعی با عنوان «اتفاق» در کافه عکس

چهارشنبه اول مهر، نمایشگاه عکس‌های کاوه شیروانی و فاتح شافعی در کافه عکس گشایش می‌یابد.