نمایشگاه مسعود مرادسلیمی با عنوان «در ستایش آبیدر»
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

نمایشگاه مسعود مرادسلیمی با عنوان «در ستایش آبیدر»

نمایشگاه عکس‌های مسعود مرادسلیمی در گالری سوره سنندج برگزار می‌گردد.