مراسم افتتاحیه و رونمایی کتاب «پروژه‌ی سِنترفُلد: بهار رکودی»
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

مراسم افتتاحیه و رونمایی کتاب «پروژه‌ی سِنترفُلد: بهار رکودی»

بیست و نهم خرداد مراسم افتتاحیه و رونمایی از کتاب‌ «پروژه‌ی سِنترفُلد: بهار رکودی» در مرکز هنرهای معاصر سازماناب برگزار می‌شود.