نمایشگاه روزبه روزبهانی با عنوان «ایستادگیه» در گالری شماره شش
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

نمایشگاه روزبه روزبهانی با عنوان «ایستادگیه» در گالری شماره شش

جمعه ۱۳ شهریورماه، نمایشگاه عکس‌های روزبه روزبهانی با عنوان «ایستادگیه» در گالری شماره شش گشایش می‌یابد.