نمایشگاه حنانه پروین با عنوان «شهر شیشه‌ای» در گالری احسان
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

نمایشگاه حنانه پروین با عنوان «شهر شیشه‌ای» در گالری احسان

جمعه نهم مرداد نمایشگاه انفرادی عکس حنانه پروین با عنوان «شهر شیشه‌ای» در گالری احسان گشایش می‌یابد.