چگونه عکس‌های خانوادگی را بخوانیم؟ سه: عکس‌هایت را جمعی بخوان
افسانه کامران ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

چگونه عکس‌های خانوادگی را بخوانیم؟ سه: عکس‌هایت را جمعی بخوان

در «چگونه عکس‌های خانوادگی را بخوانیم؟» به معرفی روش‌های خواندن عکس‌های خانوادگی از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد؛ این نوشتار رویکردی بین رشته ای دارد و مخاطب آرمانی این نوشتار همه کسانی هستند که به فهمی تازه از گذشته خود عشق می‌ورزند.