انتشار سیصدمین شماره‌ی تندیس
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

انتشار سیصدمین شماره‌ی تندیس

سیصدمین شماره‌ی تندیس دوازدهم خرداد، در هفتادوشش صفحه منتشر شد.