برگزاري نشست «جستاري در عكاسي مستند» در دانشگاه تهران
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۲/۱۸

برگزاري نشست «جستاري در عكاسي مستند» در دانشگاه تهران

پردیس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، نشستي با عنوان «جستاری در عكاسی مستند» برگزار می‌كند.