نمایشگاه آثار برگزیده و اهدای جوایز «اولین مسابقه خصوصی عکس دست دوم»
عکسخانه ۱۳۹۴/۰۲/۰۴

نمایشگاه آثار برگزیده و اهدای جوایز «اولین مسابقه خصوصی عکس دست دوم»

نمایشگاه آثار برگزیده و اهدای جوایز «اولین مسابقه خصوصی عکس دست دوم» شنبه ۵ اردیبهشت ۹۴ در پلتفرم داربست گالری محسن برگزار می‌شود.