فراخوان دومین جشنواره عکس کرسم اوز‎
عکسخانه ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

فراخوان دومین جشنواره عکس کرسم اوز‎

دبیرخانه دومین جشنواره عکس کرسم، موضوع جشنواره امسال را « خانواده » قرار داده است تا پذیرای نگاه های خلاقانه و آزاد از همه ژانرهای تعریف شده عکاسی توسط عکاسان به این موضوع باشد.