شرکت‌کنندگان سومین جشن عکس هرمزگان
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

شرکت‌کنندگان سومین جشن عکس هرمزگان

با پایان مهلت ارسال اثر به سومین جشن عکس هرمزگان، دبیرخانه این جشن از دریافت ۴۷۱ اثر از ۵۸ عکاس در این دوره خبر داد.