تاریخ و محل برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران مشخص شد
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

تاریخ و محل برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران مشخص شد

سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران دی ماه سال ۱۳۹۳ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.