از لنز قرنطینه
گاردین گزارش ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

از لنز قرنطینه

یکشنبه دهم ماه می ۲۰۲۰ میلادی سایت گاردین در بخش «The Observer» به سراغ ۱۱ عکاس برجسته در سراسر جهان رفته است تا با یک عکس تجربه‌ی خود از دوران قرنطینه‌ و همه‌گیری ویروس کرونا را بازگو کنند.