گزارش نمایشگاه عکس«در-میان»
ایسنا گزارش ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

گزارش نمایشگاه عکس«در-میان»

شقایق مظلومی این روزها نمایشگاهی از عکس‌های خود را با عنوان "در- میان"در نگارخانه آتبین برپا کرده است، پروژه "در-میان" در نواحی مختلف در نزدیکی مرز ایران عکس‌برداری شده است و به مفاهیم جابجاشدگی و جغرافیای خیالی ارجاع دارد.