نشست با مهدی وثوق‌نیا در گالری راه ابریشم
عکسخانه نشست ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

نشست با مهدی وثوق‌نیا در گالری راه ابریشم

روز دوشنبه نشستی با حضور مهدی وثوق‌نیا پیرامون نمایشگاه و کتاب تازه چاپ‌شده‌ی «انزلی» در گالری راه ابریشم برگزار می‌شود.