آسیب‌شناسی مسابقات عکاسی تئاتر در خانه هنرمندان
عکسخانه نشست ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

آسیب‌شناسی مسابقات عکاسی تئاتر در خانه هنرمندان

دهمین نشست تخصصی «انجمن عکاسان خانۀ تئاتر» با موضوع «آسیب شناسی مسابقات عکاسی تئاتر» روز شنبه (۱۴ دی) ساعت۱۶ در سالن «استاد جلیل شهناز» خانۀ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.