استفاده از هوش مصنوعی برای یافتن شباهت‌های آثار کهن بریتانیا و فتوژورنالیسم
کری دان فناوری ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

استفاده از هوش مصنوعی برای یافتن شباهت‌های آثار کهن بریتانیا و فتوژورنالیسم

تاریخ هنر خود را در فتوژورنالیسم مدرن تکرار کرده‌است. این جمله فرض بنیادی پروژه جدیدی با نام «ریکوگنیشن (Recognition بازشناسی)» است که از فن‌آوری هوش مصنوعی برای مقایسه و تشخیص شباهت‌های میان آثار هنری موجود در مجموعه‌های «انستیتو تیت (Tate)» بریتانیا با عکس‌هایی از اخبار روزانه استفاده می‌کند.