نمایشگاه گوشه‌ای از مستندنگاری ۱۳۹۲ - ۱۳۵۷ در راه ابریشم
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

نمایشگاه گوشه‌ای از مستندنگاری ۱۳۹۲ - ۱۳۵۷ در راه ابریشم

نمایشگاه گروهی ۱۳ عکاس با عنوان «گوشه ای از مستندنگاری ۱۳۹۲ - ۱۳۵۷» سوم آبان، در گالری راه ابریشم گشایش می‌یابد.

این مجموعه شامل آثاری از: بهمن جلالی، کاوه گلستان، رعنا جوادی، هنگامه گلستان، مهشید نوشیروانی، پیمان هوشمندزاده، بهروز مهری، علی رنجبران، مزدک عیاری، محمدرضا سلطانی، تهمینه منزوی، البرز کاظمی و هاشم شاکری است. گردآوری این آثار بر عهده‌ی تهمینه منزوی بوده است.

مهران مهاجر در مقدمه این نمایشگاه نوشته است:«می گویند عكاسی مستند آینهِ ی موضوعات، معضل ها و رخدادهای اجتماعی است. و ایرانِ این سه دهه٬ مكانِ این رخدادها و معضل ها بوده است. پس غریب نیست اگر در تاریخ این سه دهه مان پیِ عكسهایی بگردیم كه این خاصیتِ آینه گی را دارند. این مجموعه، جستنی است از این دست.

اما این آینه یكپارچه نیست. هر چند كه آینهِ ی عكاسی هیچ گاه یك پارچه نیست.

به این تكه‌ها كه نگاه می كنم بخش هایی از تاریخ نزدیك مان را میبینم. عكس های رعنا جوادی و هنگامه گلستان خرده روایت هایی پسینی از انقلاب را بازمی گویند و با این خرده ها صُلبیِ انقلاب را می گیرند و اندكی آن را روان می كنند. باقی عكسها عمدتاً در قالبِ اَبَر روایتِ عكاسی مستند می گنجند: «نیمهِ ی دیگر چگونه می زیند». كاوه گلستان، بهروز مهری، پیمان هوشمندزاده و مهشید نوشیروانی آن نیمهِ ی محروم اجتماعی را دیده اند. نیمه ی بهمن جلالی، علی رنجبران و محمدرضا سلطانی نیمه ای است جغرافیایی یا قومی. تهمینه منزوی، هاشم شاکری و البرز كاظمی نیمه ی خرده فرهنگهای امروزی را دیده اند.

اما عكسهای مزدك عیاری جور دیگری است. حالی دیگر دارد. خلافِ باقی، این عكسها رنگی است. عكسها، ما و دیگری را دو نیمه نمی كند. عكاس و آدمهای عكس و منِ بیننده با هم در سبزی می پلكیم.

منطق همنشینی این دوازده مجموعه چندان برای من روشن نیست. تنها برچسب «مستند» این همنشینی را توجیه نمی كند. باید این تكه ها را با تأمل بیشتری نگاه كنیم و با تأنی بیشتری كنار هم و كنار دیگر تكه های نادیده بگذاریم، تا بخشی از تاریخ عكاسی مستند ایران را بسازیم.»

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۷ آبان، همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در گالری راه‌ ابریشم از این آثار بازدید کنند.

آدرس گالری راه‌ ابریشم: خیابان لواسانی(فرمانیه غربی، پلاک ۱۰۳

کاوه گلستان
کاوه گلستان
بهمن جلالی
بهمن جلالی
هنگامه گلستان
هنگامه گلستان

مهشید نوشیروانی
مهشید نوشیروانی
رعنا جوادی
رعنا جوادی
پیمان هوشمندزاده
پیمان هوشمندزاده
مزدک عیاری
مزدک عیاری
بهروز مهری
بهروز مهری
تهمینه منزوی
تهمینه منزوی
محمدرضا سلطانی
محمدرضا سلطانی
البرز گاظمی
البرز کاظمی
علی رنجبران
علی رنجبران
هاشم شاکری
هاشم شاکری
برنامه گالری‌های تهران