تاریخ و محل برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران مشخص شد
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

تاریخ و محل برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران مشخص شد

سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران دی ماه سال ۱۳۹۳ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.
کیفیت و سطح برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران در سومین جلسه‌ ای که میان مجید ملانوروزی، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و مسعود زنده روح کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران برگزار شد، مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت. در این جلسه موزه هنرهای معاصر تهران به محل برگزاری دوسالانه عکس اختصاص یافت.

همچنین در نخستین جلسه اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان با مرکز هنرهای تجسمی که در اردیبهشت سال جاری برپا شد، پیشنهاد شده دوسالانه ملی عکس ایران، نیمه دوم سال جاری برگزار شود که طی توافقات انجام شده ۱۸ دی ماه تا ۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ برای نمایش آثار راه یافته، برگزاری جلسات سخنرانی، ارائه مقالات و برگزاری کارگاه های تخصصی دوسالانه درنظر گرفته شد.

همچنین در طی روزهای آینده دبیر دوسالانه و اعضای شورای هنری و برنامه ریزی معرفی خواهند شد و تدوین آیین نامه و سپس انتشار فراخوان در تیرماه سال جاری صورت خواهد گرفت.