انتشار پنجاه و سومین شماره حرفه هنرمند
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

انتشار پنجاه و سومین شماره حرفه هنرمند

دبیران بخش عکس این شماره از «حرفه هنرمند» که در آن به عکاسی معاصر ایران پرداخته شده، غزاله هدایت و رامیار منوچهرزاده هستند.

عناوین بخش «حرفه‌ عکاس» عبارتند از:

یادداشتی در باب «بی تاریخی عکاسی ایران؟» - مهران مهاجر

هم‌ارزی شیوه‌های تجسمی (نقاشی، گرافیک و عکاسی) در ایران در گذری ۵۰ ساله (۱۳۳۰ تا ۱۳۸۰ شمسی) - محمد خدادادی مترجم‌زاده

در جستجوی عکاسی هنری ایران - زانیار بلوری

زنان علیه زنان (نگاهی به نحوه بازنمایی زن در آثار عکاسان زن معاصر ایران) - هادی آذری

سایش «خود» به محیط - نگاهی به خودنگاره در عکاسی ایران از اواخر دهه هفتاد تا امروز - علیرضا احمدی ساعی

گفت و گوی غزاله هدایت و رامیار منوچهرزاده با حمید سوری، منتقد و تاریخ‌نگار هنر

شماره‌‌ی زمستان ۹۳ حرفه هنرمند با ۲۰۲ صفحه و قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.