«مجموعه‌ای از عکس‌های دیده نشده» در عکسخانه شهر
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

«مجموعه‌ای از عکس‌های دیده نشده» در عکسخانه شهر

از روز دوشنبه هفدهم فروردین مجموعه ای از عکس های قدیمی و کمتر دیده شده از آرشیو موزه(1) عکسخانه شهر به نمایش درآمده است.
 این نمایشگاه شامل ۲۹ قطعه از عکس های کمتر دیده شده از چهار عکاس دوره قاجار ناصرالدین شاه ، آنتوان سوریوگین ، عبدالله میرزا ، ابراهیم خان صنیع السلطنه و تعدادی عکاس ناشناس است .

ابراهیم خان فرزند میرزا احمدخان صنیع السلطنه است،میرزا احمدخان نویسنده کتاب عمل عکاسی است که معیرالممالک او را به اروپا فرستاد و عکاسی و کلیشه سازی را فراگرفت و ریاست عکاسخانه دارالفنون را بر عهده داشته است. عبدالله میرزا قاجار در مدرسه دارالفنون فن عکاسی را فراگرفت و در عکاسخانه مبارکه دارالفنون به کار مشغول شد و سپس به کمک معیرالممالک در سال 1295ه.ق به فرنگستان فرستاده شد تا در این رشته تحصیل نماید، پس از بازگشتش مأموریت یافت که از برخی نواحی ایران عکس تهیه کند. ناصرالدین میرزا ولیعهد محمدشاه، نوجوان بود که با فن عکاسی آشنا گردید و به آن علاقه مند شد. پس از رسیدن به سلطنت با مشاهده عکس هایی که عکاسان هیئت های نظامی و سیاسی و جهانگردان و اروپاییانی که در تهران بودند و از او و درباریان گرفته بودند، این علاقه رو به ازدیاد نهاد و خود دوربین در دست گرفت. آنتوان سوریوگین گرجستانی الاصل از عکاسان معروف بود . ابتدا در تبریز سپس در تهران عکاسخانه اش رادایرنمود.علاوه بر عکس های عکاسخانه ای هنرمندانه او عکس های سوریوگین روی بیان و توصیفی که حاکی از شغل و طبقات اجتماعی آنان بود متمرکز گشت. و تعدادی از عکس ها توسط عکاسان ناشناس گرفته شده که به دلیل مرسوم نبودن نوشتن اسم عکاس ناشناخته باقی مانده است.

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید تا 19 اردیبهشت 1394 در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا 13 ، 14 تا 19 و پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳ به موزه عکسخانه شهر مراجعه کنند. موزه جمعه‌ها وتعطیلات رسمی تعطیل است.