انتشار کتاب «مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

انتشار کتاب «مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها»

کتاب «مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها» از علیرضا ملکیان، توسط موسسهٔ فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر منتشر شد.

تجربهٔ تفکر روزمره، گرچه زنجیرهٔ کلی رفتار ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، با این حال، تنها اراده‌ای منجر به عملی مشخص، نماینگر این سلسله مراتب ذهنی و بسیار پیچیده است. فرآیند مذکور بدون چنین رفتاری، بیشتر از چرخه‌ای متوالی برای توجیه ادامهٔ حیات نخواهد بود. تلاش برای درک یک رفتار انسانی، عبارت است از خواندن رابطه‌ای که اعمالی هویدا را در نتیجهٔ آن افکار نهان، ممکن می‌کند.

حال اگر عامل را عکاس بدانیم و فعل را عکس‌برداری فرض کنیم، ارادهٔ ثبت یک زمان و مکان خاص تبدیل به نمادی می‌شود از رشته‌ای از افکار که وجه مشترکی به نام عکس را از خویش به جای گذاشته‌اند. اینجاست که شگفتی آغاز می‌شود: فاصله با دیگرانی که در تاریخ به دلایلی نامعلوم رفتارهایی مشابه را از خود بروز داده‌اند، تبدیل به گفتگویی می‌شود که تنها از طریق مشاهدهٔ نگاه ناظر آن‌ها امکان پذیر است. تاریخ عکاسی گرچه در کتب نظری به سبب سیر تحولات فنی و جریان‌های فکری همچون روندی تکمیلی گزارش شده است، با این حال رد علاقه‌مندی به سوژه‌هایی مشابه را در سرتاسر حیات رسانهٔ عکاسی می‌توان مشاهده کرد.

«مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکردها»، با توجه به تاریخ عکاسی، رویکردهای متفاوت نسبت به تصویرگری عکاسانهٔ مکان‌ها را مورد بررسی قرار داده است. مؤلف بر آن بوده تا در عین تهیه متنی مفید برای عکاسان‌ علاقه‌مند به مبحث مکان‌نگاری، راهی را به سمت ارتباط برقرار کردن با چنین آثاری بگشاید.

در آستانهٔ کتاب، دربارهٔ طیف آثاری که مورد توجه قرار گرفته‌اند، می‌خوانیم:

«واژهٔ «مکان‌نگاری» نه در اشاره به جریان و یا رویدادی خاص٬ بلکه به معنی «فعل عکاسی کردن از یک مکان» مورد استفاده قرار گرفته است. در تعریف اخیر، یک اثر مکان‌نگاری» دارای ویژگی‌های مشخصی است: «وسیع» است مانند چشم‌انداز یا «محدود» است مانند یک کوچه؛ «ماهیت» مشخصی را نمایان می‌کند مانند یک کوه و یا یک ساختمان، و یا «مکان بی‌مرزی» را به تصویر می‌کشد، مانند یک دشت.»

«مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها» از علیرضا ملکیان و منتشر شده توسط موسسهٔ فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر، در ۱۲۰ صفحهٔ گلاسه و رنگی و تیراژ ۱۲۰۰ نسخه در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. بهای کتاب ۲۳۰،۰۰۰ ریال است.