نمایشگاه مهرداد افسری با عنوان آمریکا، گستره‌ی معلق
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۸/۳۰

نمایشگاه مهرداد افسری با عنوان آمریکا، گستره‌ی معلق

روز جمعه اول آذر نمایشگاهی از عکس‌های مهرداد افسری با عنوان آمریکا، گستره‌ی معلق در گالری محسن گشایش می‌یابد.

آمریکا نه رویا است، نه واقعیت؛ نوعی ابرواقعیت است. اتوپیایی است که انگار پیشاپیش تحقق یافته است. از «امریکا» نوشته ژان بودریار

امریکا سرتاسر تجربه ای مدرن است، تحقق اتوپیایی اصیل از سلسله ارجاعاتی منقطع که به گونه ای صادقانه جعلی است. انبوهی از معنا است در مجموعه تصاویری بسیار رویایی و ناممکن که به مانند کارت پستال های یک توریست مشتاق اما بی هدف، روی هم تلنبار شده است.

امریکایی بودن، تلاشی است پروسواس برای دستیابی به تناسبی موزون که ابتر و پرنقص است. گستره ای از تناقض و پوچی تا ماتم و یأس؛ اجتماعی به غایت مجرد که کلکسیونی از فیگورهای اندوه آلود تنها در خود دارد. ملتی متحد اما کلاژشده از اقلیت های ناهمگون؛ پیکره ای سست و پرترک اما یکپارچه و توانمند؛ استعاره ای واژگون از سرزمین موعود.

امریکا سریع است؛ ماهیچه های همواره منقبض و مرتعشی دارد که به حرکات غیرارادی یک خوابگرد می ماند. جادویی است نفس گیر به سبک منحصربفرد امریکایی: فست فود، آسمانخراش، اسلحه اتوماتیک، هالیوود و هراس از تروریسم.

مکاشفه امریکا، مطالعه ای ماکروسکوپی است از اختلاط فرهنگی و قومی و نژادی که تمدن تازه برساخته امریکایی، کارکردهای سنتی اش را تصنعی ساخته است. کرانه ای که تنوع بی پایان چهره ها، سلیقه ها، و زبان ها، مانع انزوای هولناک انسانی مضاعف اش نمی شود.

بازنمایی امریکا و تجربه امریکایی بودن، به پژوهشی چندلایه می ماند درباره پهنه ای پرزرق و برق و نورانی با ریتمی تند و مملو از آدم هایی فارغ بال، خانواده دوست، میهن پرست و احساسی که سراسیمه شهر را با خیابان ها و آسمانخراش هایش در بر گرفته اند؛ تاملی است خلاصه برای آشکارسازی شکاف های همیشه فعال نژادی و زبانی و جنسیتی یک سپهر اجتماعی – سیاسی همیشه دوقطبی، با چاشنی لیبرالیسم و مذهب که آینه منکسرش، می کوشد تصویری متکثر از بافت های مردمی و اجتماعیش بازبتاباند.

بازخوانی امریکا به مثابه یک پروژه در مجموعه «امریکا، گستره ی معلق» مهرداد افسری، گردهم آوری قاب هایی است ناهمگن از همدستی حیرت‌آور یک جمعیت بی روح که فریم های برهم نهاده فاجعه ای مدرن را از انحطاط یک واقعیت نابودشده به نمایش می گذارند؛ سوگنامه ای است برای یک سرخوشی بی وقفه از پس یک استحاله تمام عیار؛ جشن نامه ای پرجزییات در آیین رونمایی یک فروپاشی تدریجی؛ بدرقه آرزومندانه مسافری است مضطرب به سوی آن اتوپیای ابرواقعی.

احسان رسول اف

آبان ماه ۱۳۹۲

بیوگرافی مهرداد افسری:

متولد ۱۳۵۶ خوی

کارشناسی ارشد عکاسی

برگزاری ۱۲ نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از ۸۰ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از ایران 

تکنیک عکس ها : دیجیتال، فوتو مونتاژ

تعداد عکس ها : ۹ قطعه

۱۱۰ در ۱۵۰ سانتی متر

گشایش: جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۲ | ساعت ۴ تا ۹ شب

روزهای بازدید: ۲ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۲ | ساعت ۲ تا ۹ شب

گالری پنج‌شنبه‌ها تعطیل است.

گالری محسن:

بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲