اصفهان، میزبان نمایشگاه و کارگاه آموزشی انجمن عکاسان
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

اصفهان، میزبان نمایشگاه و کارگاه آموزشی انجمن عکاسان

انجمن عکاسان ایران در راستای برنامه ۱۰ روز با عکاسان ایران، در نخستین برنامه خود با عنوان «همراه با عکاسان ایران»، مهمان اصفهان شد.

این برنامه با همکاری کانون عکس سینمای جوان اصفهان و موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می‌شود. برنامه‌ها شامل نمایشگاه عکس اعضا و پیشکسوتان عکاسی ایران وکارگاه آموزشی دکتر مهدی مقیم‌نژاد با عنوان «عکاسی فاین‌آرت» است. 

نمایشگاه عکس از امروز ۱۸ تیر ماه افتتاح می شود و تا ۱۰ مرداد ۹۲ در موزه هنرهای معاصر اصفهان دایر خواهد بود.کارگاه عکاسی فاین‌آرت نیز در تاریخ ۲۵ تیرماه در کانون عکس اصفهان برگزار می‌شود.