آسیب‌شناسی مسابقات عکاسی تئاتر در خانه هنرمندان
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

آسیب‌شناسی مسابقات عکاسی تئاتر در خانه هنرمندان

دهمین نشست تخصصی «انجمن عکاسان خانۀ تئاتر» با موضوع «آسیب شناسی مسابقات عکاسی تئاتر» روز شنبه (۱۴ دی) ساعت۱۶ در سالن «استاد جلیل شهناز» خانۀ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
پس از برگزاری چندین دوره مسابقات عکاسی تئاتر جشنواره فجر در ۳۰ سال گذشته، با حضور فعال نسل های مختلف عکاسان، «انجمن عکاسان خانه تئاتر» به عنوان متولی و بانی رسمی عکاسی تئاتر در کشور، برپایی این نشست را با توجه به حضور چشم‌گیر علاقمندان به عکاسی تئاتر در چندسال اخیر، ارائۀ ارزیابی و تحلیلی کارشناسانه بر روند این گونه مسابقات، خروجی آن و نتایجی که دربرداشته ضروری می‌داند.

گفتنی‌ست این نشست با حضور مدیران و داروان ادوار پیشین از جمله سیف الله صمدیان،س یامک زمردی، مسعود پاکدل، کوروش پیرو و ابراهیم حسینی برگزار خواهد شد.

شرکت در این نشست برای تمامی عکاسان و علاقه‌مندان به عکاسی تئاتر آزاد است.