نمایشگاه بهار صمدی با عنوان «نا- در جایی» در گالری آران
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

نمایشگاه بهار صمدی با عنوان «نا- در جایی» در گالری آران

جمعه پنجم آذر، نمایشگاه بهار صمدی با عنوان «نا- در جایی» در گالری آران گشایش می‌یابد.

در توضیح این نمایشگاه آمده است:

«دری که باز می شود. بخش بزرگی از متریال کار را آرشیو تصویری و صوتی دیگران تشکیل داده است. هر آنچه که قابلیت تصویربرداری، دوباره و چند باره تصویربرداری، اسکن، صدا برداری، دانلود و ... داشته باشد، می تواند بخشی از کار باشد. این تصاویر می توانند‏، فیلم های آماتور هشت میلیمتری یافته شده، تصاویر موجود درهارد دیسک کسی که به طریقی در دسترس قرار گرفته شده و یا ویدیوهای دانلود شده از فضای مجازی باشند. هر دوربینی و هر دستگاه بازنمایی تصویری، ابزار کار می تواند باشد. هیچ محدودیتی وجود ندارد. عبور از ماشین ها

یک نردبان. تنها طی مونتاژ است که کارشروع می شود؛ شکل می گیرد و تمام می شود. هیچ ساختار و نوشته ی از قبل فکر شده ای وجود ندارد. این خود تصاویر هستند که با آنچه می نمایانند و یا مستقل از محتوای خود در آنچه نمی نمایانند، موقعیتهای بروز خود را می سازند. لزوم تکرار خود را و یا نشانه ای از خود را در هیاتی دیگر تحمیل می کنند. این تکرار، یک تصویر عادی را به امری راز آلود تبدیل می کند. تصاویر با هم گفتگو می کنند و در رقابت برای تصویر کلیدی بودن تلاش می کنند. یک تصویر، تصویر دیگر را به کنار خود می خواند؛ از آن عبور می کند و به سمت آن بر می گردد. دیگریِ خود را، چه در شباهت، چه در تفاوت می یابد؛ معرفی اش می کند، تصاحبش می کند، رهایش می کند و یا جایگزین خود می کند. ردیفی از آسیاب های بادی تصاویر،خود،شخصیت های اصلی هستند.تصویر درخت،برابربا درخت در فیلم نیست. تصویردرخت، تصویری است که درختی در آن است اینجا‎، مجلس رقص تصاویر است.»

آدرس گالری آران: تهران - خیابان خردمند شمالی - کوچه‌ی دِی - شماره ۱۲