نمایشگاه و رونمایی کتاب بهزاد جایز با عنوان «عمامه داران: زندگی طلبه‌های جوان»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

نمایشگاه و رونمایی کتاب بهزاد جایز با عنوان «عمامه داران: زندگی طلبه‌های جوان»

نشر نظر و گالری Ag، نمایشگاه و رونمایی کتاب بهزاد جایز با عنوان «عمامه داران: زندگی طلبه های جوان» را در روز جمعه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۴ تا ۸ عصر برگزار می‌کنند.

عنوان مجموعه «عمامه داران» از کتاب عکس منتشر شده توسط نشر نظر برگرفته شده است. طی پانزده سال، هنرمند تلاش کرده است که از تمام زوایای مختلف، زندگی طلبه های جوان در طول مسیر پنج ساله خود برای دریافت عمامه را ثبت کند. پس از انتخاب دشوار بین هزاران عکس گرفته شده از لحظاتی جذاب، آثار این نمایشگاه در قالب اسلاید و منتخبی از پنجاه عکس به نمایش گذاشته می‌شود. وی قبلاً در نمایشگاه «تاریخ ناویراسته، ایران ۱۳۹۳-۱۳۳۹ » شرکت کرده است که توسط کاترین داوید در موزه هنر مدرن شهر پاریس برگزار شد. این اولین نمایشگاه انفرادی هنرمند است.

گشایش، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵

نمایشگاه تا ۶ بهمن ۱۳۹۵ ادامه دارد.

ساعت بازدید: ۱۲:۰۰  ۲۰:۰۰

پنج شنبه ها و جمعه ها: ۱۶:۰۰  ۲۰:۰۰

گالری Ag: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان پسیان، شماره ۳،  (ت) ۱۷۴۸ ۲۶۸۵ ۲۱ ۹۸+