انتشار چاپ اول کتاب «مفاهیم کاربردی زبان بدن در عکاسی»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

انتشار چاپ اول کتاب «مفاهیم کاربردی زبان بدن در عکاسی»

کتاب «مفاهیم کاربردی زبان بدن در عکاسی» نوشته محمد حسن‌پور و مازیار نیک‌بر توسط نشر ترانه به چاپ رسید.

چاپ نخست این کتاب در قطع رقعی با ۲۰۰ صفحه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان به بازار عرضه شده است. محمد حسن‌پور دارای مدرک فوق‌لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان است. مازیار نیک‌بر نیز عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان معرفی شده است. 

در بخشی از این کتاب آمده:«کیفیت ژست گرفتن در رفتارِ روزمره انسانها همواره وجود دارد و خود کنشی است کاملاً انسانی. شاید بتوان با نگاه از این دریچه به ژست گرفـتن در برابرِ دوربین نـیز به عـنوانِ کیفیتی عکاسانه و هنری نگریست. ژست های عکاسی، همه با بیانگریِ اندام و زبانِ بدنِ افراد در کادر خـوانده می شوند و خود مـعنایی مـی آفـرینند از آنچه عـکاس و یا سـوژه هایش می خواهند که مخاطب آن را معنا و درک کند و بنابراین،  به کیفیتی خاص از بـروزِ هنر در عکاسی بدل می شوند. بر همین اساس نیز، ساده ترین ژست های در برابرِ دوربین نیز باید براساسِ اصول و رعـایتِ برخی نکاتِ هرچند سـاده اما مـهم، خـلق شـوند. هر هنرمند تصویرگر(خواه عکاس، فیلم‌ساز یا نقاش) می‌تواند با تکیه برحالات وژستهای سوژه هایش به‌صورتِ بصری پیام و حرف خود را منتقل کند. بنابراین آن چه در قدم اول ارجح است، مطالعه آیین های رفتاری است در انـسانی که هـمواره به عنوانِ مـوجودی اجـتماعی، در  تـعامل با خود، اطرافیان، و محیط پیرامونِ خویش است تا از طریقِ آگاهی از زبانِ بدن  در کنش ها و واکنش های وی، بتوان به بیانگریِ مطلوب در عکس ها دست پـیدانمود. در این کتاب برآنیم تا ضـمن بررسیِ مفاهیم اولیه و کوتاهِ زبان بدن و کارکردِ آن در عکاسی، راهنماییِ اجمالی و مصور نیز برای هنرمندان به عکاسان به دست دهیم، برای انتقالِ بهتر مفهوم مورد نظر خود در ‌خلقِ کـادرهایی که مـحوریت وجـودی شان، حـضور انسان و رفتارها و احساسات منحصر به فرد اوست.»

لینک خرید اینترنتی فروشگاه جیحون