«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ اِد وان‌ دِر اِلسکِن: کوبا
ماری پنزر ویژه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ اِد وان‌ دِر اِلسکِن: کوبا

داستان السکن از کوبا که یکی از گزارش‌های اولیه او برای اونیو است، نشان‌دهنده رویکرد او نسبت به چیزی است که شناخته می‌شود: نمایش سبک خیابان.

در سال ۱۹۵۶، اد وان در السکن عکاس شورشی هلند، جایزه‌ای را برای کتاب اولش، عشق در ساحل غربی دریافت کرد. این کتاب روایتی تصویری و نیمه داستانی از زندگی بوهمی‌ها در پاریس پس از جنگ است.بوهمی: ساکنین پادشاهی بوهم که در حال حاضر جزوی از چک است) این موفقیت او منجر به انتشار کتاب‌های عکس گوناگونی از او با موضوع عکس‌های خیابانی شد. وی پس از ۵ سال کار کردن به عنوان فیلم‌ساز در سال ۱۹۶۷ دوباره به عکاسی مشغول شد و گزارش‌های سفری را برای نشریه اونیو تهیه کرد. داستان السکن از کوبا که یکی از گزارش‌های اولیه او برای اونیو است، نشان‌دهنده رویکرد او نسبت به چیزی است که شناخته می‌شود: نمایش سبک خیابان، که با ریتم و سرعتی که از سینما وریته آموخته بود عکاسی می‌کرد و صفحات نشریه همچون استوری‌بورد فیلم‌ها ترکیبی از تصاویر کلوز‌آپ، پانوراما بود تا بتواند با روایت خود خواننده نشریه را درگیر و مشتاق نگه داشته و به شکل متناوب غافلگیر کند.

* اد وان در السکن Ed Van Der Elsken - کوبا Cuba - نرشیه اونیو Avenue Magazine

* «چیز‌ها آن‌گونه که هستند» - ورلدپرس‌فوتو