نمایشگاه فرشته شادی با عنوان «سوگواری بزرگ، تنهایی بزرگ» در گالری سیحون دو
عکسخانه آموزش ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

نمایشگاه فرشته شادی با عنوان «سوگواری بزرگ، تنهایی بزرگ» در گالری سیحون دو

جمعه هفدهم اردیبهشت، نمایشگاه عکس و پرفورمنس فرشته شادی در گالری سیحون دو گشایش می‌یابد.

​هیوا مسیح در یادداشتی برای این نمایشگاه نوشته است:

«زبان تصویر نیازی به کلمات ندارد. هنرهای خاموش ترجمان فریادها و نجواهای بشری است. همواره با خود فکر می کردم نوشتن درباره هنرهای خاموش خاصه در پیشانی کارت ها و کاتالوگ ها کاری بیهوده است. حتی اگر ستایش انگیزترین و عمیق ترین متن را نوشته باشی، متاسفانه اغلب با شعار همراه خواهد شد. چه بسیار آثاری که قربانی همین متن های هرچند کوتاه و مرسوم – نه مهم – شده اند. هنرمندان آثار خاموش یا همان آثار هنرهای تجسمی همه تلاششان این بوده که از کلمات و ادبیات عبور کنند، مرزهای تئوری ها را که بر ساخته کلمات است در نوردند و به آن سوی معناها و بی معنایی برسند، و در خود و در جهان رها شوند تا در ذهن و جان مخاطب ادامه یابند.

هنــر لزوما بازتاب یا نتیجه آن چیزی نیست که هنرمند می خواهد بگوید، بلکه هنر سخن خود را دارد، حتی دور و با فاصله های گاه بسیار با خالق اثر، به همین دلیل می تواند خود را به حیات و زمان متصل کند و دوام بیاورد. در این صورت هر چیزی که ما درباره آثاری از این دست بنویسیم درٍ مفاهمهُ بین هنر و مخاطب را بسته ایم. پس بهتر است که بگذاریم آثار این نمایشگاه هم که تلاش و کشف و شهود " فرشته شادی " را به نمایش می گذارد از کلمات عبور کند. و ما را با دردها، رنج ها و تنهایی بزرگ زن " و زنانه " بودگی به عمق سوگواری و ستایش ببرد. همگامی با عکس ها بهتر از همکلامی با سخن من است.»

گشایش: هفدهم اردیبهشت - از ۱۶ تا ۲۰

نمایشگاه تا ۲۹ اردیبهشت ادامه دارد.

ساعات بازدید: همه‌روزه از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ شب

گالری دوشنبه‌ها تعطیل است.

آدرس گالری سیحون دو: تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، کوچه سینایی، شماره ۲۴