نمایشگاه «پرفورمنس تکرار» فوآد سید محمدی در گالری مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۸

نمایشگاه «پرفورمنس تکرار» فوآد سید محمدی در گالری مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه

نمایشگاه عکس «پرفورمنس تکرار» فوآد سید محمدی در گالری مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه در تهران برگزار می‌شود.

​در متن این نمایشگاه آمده است:

«بازارهای هفتگی کلونی هایی از اتفاق هستند، پرفورمنس هایی از واقعیت.

اتفاقات، چیدمان، نورها، احساسات به صورت هفتگی در یک نقطه مشخص نه مانند تئاتر بلکه مانند پرفورمنسی برای درآمد تکرار می شوند. عکس های این مجموعه لحظه هایی از این پرفورمنس تکرار است...»

زمان: ۱۹ الی ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ _ ساعت ۱۰ تا ۱۸

آدرس:بلوار آفریقا،کوچه سعیدی،پلاک 12،گالری مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه