انتشار شماره‌ی دوم نشریه الکترونیکی قاب
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

انتشار شماره‌ی دوم نشریه الکترونیکی قاب

دومين شماره از نشریه الکترونیکی «قاب»، يكم آبان ماه ١٣٩٣ در ١٤٦ صفحه و سه بخش اصلى قاب نو، چارچوب و پاسپارتو منتشر شد.

در اين شماره در بخش قاب نو اميرحسن نورى در رشته گرافيك و بهناز خامه چيان در رشته نقاشى معرفى شدند. در ادامه به ترتيب سام مشاور و اشكان عبدلى در قالب منتقد در كنار قاب بودند.  
در بخش چارچوب با اميرحسين فيض زاده نگاهى بر پنجمين دو سالانه دامون فر داشتيم كه از ١٨ مهر الى ٢ آبان در گالرى پرديس ملت برگزار شد و در آخر در بخش پاسپارتو طبق فراخوان ٥٠ اثر از ٣٧ هنرمند با موضوع آزاد و در چهار رشته عكاسى، گرافيك، نقاشى و تصويرسازى منتشر شد. 

شماره‌ی دوم نشریه قاب از طریق وب‌سایت این نشریه در دسترس است.