نمایشگاه «نور علی نور» غزاله رضائی
عکسخانه خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

نمایشگاه «نور علی نور» غزاله رضائی

نمایشگاه انفرادی «نور علی نور» از آثار غزاله رضائی جمعه نوزدهم مرداد در گالری Ag گشایش می‌یابد.

در بیانیه‌ی نمایشگاه آمده است: «نوری می آید، می شکند و تصویری را بر سطحی حساس و در درونِ چشمانم می نگارد و می رود. گاه همان نور می آید و می شکند، اما می ماند؛ عکس هایم را مخدوش می کند نورِ مرئی نقوش و صورت ها را می پوشاند و بر خانه ی تاریکمان می نشیند. هرچه بیشتر می تابد، خانه را تیره تر می کند، تاریکتر-روشن تر. با نور می بینم و نابینا می شوم.»

گشایش، جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ – ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه تا جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ادامه دارد.

ساعت‌های بازدید: ۰۰:۱۵ - ۰۰:۲۱

گالری Ag: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان عضدی جنوبی، شماره ۴۳، (ت) ۲۰۰۰ ۸۸۸۰ ۲۱ ۹۸+

www.aggalerie.com