نمایشگاه گوهر دشتی در گالری محسن
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

نمایشگاه گوهر دشتی در گالری محسن

جمعه هشتم آبان، نمایشگاه عکس‌های گوهر دشتی که شامل مجموعه‌های مجموعه‌های «ایران، بی‌عنوان» و «بی‌وطن» است، در گالری محسن گشایش می‌یابد.

​در بخشی از مقاله منتشر شده در کاتالوگ نمایشگاه به قلم مهسا فرهادی‌کیا آمده است:

«در این دو مجموعه می‌بینیم که چطور بشر با بیرون رانده شدن از حیطۀ فرهنگ مدرن – چیزی که آن را با خصایصی هم‌چون: خردورزی، آزادی فردی، باور علمی و دوری از خرافه باوری، آزادی اجتماعی، برابری، پیشرفت تکنولوژی و تسلط بر طبیعت می‌شناسیم- در آغوش طبیعت نیز آرام نمی‌گیرد، زیرا این هجرت گویی نه تنها یک جابجایی مکانی، بلکه بدتر از آن تبعیدی زمانمند است به گذشتۀ دور، آن‌قدر دور که ارتجاعش آن را به اندازۀ زمانی بیزمان به عقب می‌راند. گوهر دشتی در این دو مجموعه پارادوکسی درونگرا را برای بیان وضعیتی تروماتیک به کار می بندد: تضادهایی که بر پهنۀ تصویر آشکار می‌شوند اما در لایه‌های زیرین خود همواره از دسترس پنهان می‌شوند: نه طبیعت آن پناهگاه ایمن قدماست و نه ارمغان فرهنگ مدرن با همۀ دستاوردهایش، به گریزی تمام وکمال از خشونت و جنگ و بی‌خردی منجر شده است: گویی پله‌هایی که انسان معاصر برای خود ساخته سخت سست است و در برخی نقاط حتی تلی است پوشالین.»

گشایش: جمعه، 8 آبان 1394 | ساعت 4 تا 10 شب

روزهای بازدید: 9 تا 20 آبان 1394 | ساعت 4 تا 10 شب

گالری محسن:

بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲