نمایشگاه «طبیعت و آسمان شب» حسن مهرزاد در خانه فرهنگ ابوسعید
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

نمایشگاه «طبیعت و آسمان شب» حسن مهرزاد در خانه فرهنگ ابوسعید

دومین نمایشگاه عکس حسن مهرزاد با عنوان «طبیعت و آسمان شب» در خانه فرهنگ ابوسعید برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه ۱۷ اثر به نمایش در‌ می‌آید.

گشایش: شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴.    نمایشگاه تا ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

ساعات بازدید: از ساعت ۹ تا ۱۹ 

آدرس: خانه فرهنگ ابوسعید واقع در میدان منیریه، خیابان ابوسعید، بن بست سوم.

تلفن: 66965503

اگه تهران بودم حتمااز عکس های زیبای شما بازدید می کردم.

فرید