نمایشگاه «آن‌جابودگی» در گالری طراحان آزاد
عکسخانه خبر ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نمایشگاه «آن‌جابودگی» در گالری طراحان آزاد

یازده عکاس ایرانی، خارج از موطن خود، از طریقِ ایجاد ارتباطی مجازی با نگاه به نمایشگر دوربینِ عکاسی، موقعیت انتخابیِ خود را در ایران قاب بسته و عکس برداری کرده‌اند.

در توضیح نمایشگاه به قلم مسعود مومن‌ها آمده است:

«برخلاف سنتِ عکاسی که در آن هر قطعه عکس از حضور و «آن‌جا» بودنِ عکاس خبر می‌دهد، در عکس‌هایِ این نمایشگاه، حضورِ فیزیکیِ عکاس در زمانِ حالِ عکس¬برداری به‌تعلیق درآمده‌است. این عکاسان بی‌آن‌که خود در «آن‌جا» حاضر باشند، و با نوعی «آن‌جا‌بودگیِ» زیسته، حضورِ «شیء آن‌جا» را ثبت کرده و سپس با ویرایشی دلخواه، به فرایند نمایش سپرده‌اند.

پروژه‌ای که در گام نخست با درخواست من از این یازده عکاس شکل گرفت، و در ادامه¬ی کار با اجرای خواسته‌هایشان، در «غیاب» آنها به انجام رسید.»

گالری طراحان آزاد

نمایشگاه عکس مسعود مومن ها

2 الی 7 شهریور

ساعت 16 تا 20

تهـران، میدان فاطمی ، میدان

گلها، میدان سلماس، شماره 5 

تلفـــن: 982188008676+ 

فکس: 982188027181+