«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ ارنست کول: احساس سیاه‌پوست بودن در آفریقای جنوبی
ماری پنزر ویژه ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ ارنست کول: احساس سیاه‌پوست بودن در آفریقای جنوبی

ارنست کول به واسطه‌ی فعالیتی که در اواخر دهه ۱۹۵۰ در بخش گرافیک و طراحی «نشریه درام Drum magazine» داشت، فرصت این را پیدا کرد تا طی مدت شش سال به صورت آزاد برای مطبوعات آفریقای جنوبی کار کرده و ایده مستند‌کردن آپارتاید را دنبال کند.

۱۹۶۷

به چاپ رسیدن گزارش او در  ساندی‌تایمز Sunday Times نه تنها موفقیتی در فتوژورنالیسم بود که علاوه بر آن نوعی پیروزی در براندازی رژیمی که به تصویر درآمده بود هم حساب می‌شد. حکومت آفریقای جنوبی می‌دانست که باید تصویری تبعیض‌آمیزی که در خارج از کشور به نمایش در آمده را سانسور کند.

عکاسی تحت‌نظر و محدود شده بود و کول آفریقایی محروم از داشتن پاسپورت بود.

هنگامی که از وی در مورد فعالیت‌هایش پرسش شد،، قصد اصلی خود را پنهان کرد و گفت که در حال مستند‌کردن بزهکاری جوانان سیاه‌پوست است. با زیرکی بیشتر نسبت به مقامات و حمایت آژانس مگنوم نشریه درام را ترک کرد و کارهای خود را به اروپا و آمریکا آورد. یک‌سال پس از آن‌که ساندی‌تایمز گزارش «احساس سیاه‌پوست‌ بودن در آفریقای جنوبی» را چاپ کرد او کتاب خود را که اثری کلاسیک میحسوب می‌شود را با عنوان خانه‌ی اسارت، منتشر کرد.

* ارنست کول  Ernest Cole - احساس سیاه‌پوست‌بودن در آفریقای جنوبی HOW IT FEELS TO BE BLACK IN SOUTH AFRICA - ساندی تایمز  Sunday Times

* «چیز‌ها آن‌گونه که هستند» - ورلدپرس‌فوتو