برگزاری نشست ازدار با عنوان «تصویر: واقعیت برساخته» و با حضور زروان روح‌بخشان
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

برگزاری نشست ازدار با عنوان «تصویر: واقعیت برساخته» و با حضور زروان روح‌بخشان

پروژه ازدار، چهارشنبه ۱۴ مرداد نشستی را با زروان روح‌بخشان با عنوان «تصویر: واقعیت برساخته» در گالری ایسو برگزار می‌کند.

می‌دانیم که بخش اعظم آگاهی و ادراک ما از جهان به واسطه ی زبان شکل گرفته است. نیز می دانیم که تصویر، اعم از عکس و نقاشی و غیره، قواعد جهان متن خود را دارد و این قواعد، واقعیت خاص خود را می سازد. اگر بپذیریم که هر کدام از گونه های مختلف تصویر ارجاعی به جهان خارج از متن دارند، اما در موارد بسیاری از امور واقع فراتر رفته و جهان خود را ساخته و بدین ترتیب واقعیتی دیگر را بر می سازند. نکته این‌جاست که هر شکلی از واقعیت در زبان تعریف می شود و در نتیجه موقعیتی استعاری دارد و بنا بر این واقعیت متکثر است. تصویر چه عین واقع را بازنمایی کند و چه زاییده ی تصور و تخیل باشد، همواره حامل بخشی از واقعیت متکثر است.

زروان روح بخشان، متولد ۱۳۵۷ در تهران، هنرمند، کیوریتور، عکاس، منتقد و مدرس هنر است.

چهارشنبه : ١٤ مرداد ١٣٩٤ ساعت : ١٨:٣٠

گالری ایسو: آمل - چهارراه اسپه کلا - شاکر ۵ - دومین بن بست سمت راست