نمایشگاه گروهی «این‌دیا» در گالری مهروا
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

نمایشگاه گروهی «این‌دیا» در گالری مهروا

نمایشگاه گروهی عکس «این‌دیا» با همکاری روزبه روزبهانی و حضور آرش حمیدی، مجید سعیدی، روزبه روزبهانی، سحر فدائیان و محمدرضا ماندنی محمودرضا نوربخش از روز جمعه هشتم آبان ماه مدت ده روز در گالری مهروا برگزار می‌شود.

در بیانیه‌ی این نمایشگاه به قلم روزبه روزبهانی آمده:

«نگاه عکاس را می‌توان مجموعه‌ای از تجربه زیسته شامل خاطرات و مرور آن در ذهن، مطالعات، شنیده‌ها، دیده‌ها و اندیشه‌هایش دانست که در پی کشف ما به ازای آنها در جهان بیرون است. ترکیبی پیچیده از فاهمه و عینیت که توسط دوربین ثبت می‌شود. شش عکاس با تجارب و نگاه متفاوت در سفری غیر مشترک به سرزمینی واحد، عکاسی کرده‌اند که تنوع عکس‌ها بیانگر نگاه متفاوت هر کدامشان به جهانی یکسان است.»

افتتاحیه : جمعه هشتم آبان ساعت 17 – 21 

نمایشگاه تا هجدهم آبان ماه ساعت 17 – 21 برقرار است. 

گالری مهروا پنجشنبه ها تعطیل است.

گالری مهروا :کریم‌خان زند – شهید عضدی – شماره 38 /   88939047 

محمدرضا ماندنی
محمدرضا ماندنی
  
آرش حمیدی
آرش حمیدی

عکس کاور: محمود رضا نوربخش