حذف دو مطلب کیارنگ علایی از سایت عکسخانه
عکسخانه ویژه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

حذف دو مطلب کیارنگ علایی از سایت عکسخانه

نظر به اخبار منتشرشده درخصوص جعلی‌بودن مدرک دکترای کیارنگ علایی و اذعان ایشان به اخذ این مدرک، یک ویدئو از سخترانی آقای علایی و یک گفتگو با ایشان از سایت عکسخانه حذف شد.

مطالب حذف‌شده شامل یک گزارش ویدئویی از سخنرانی کیارنگ علایی و یک گفتگو با ایشان است. مطالب فوق به دلیل آن‌که جنبه‌ی آموزشی داشتند از سایت حذف شده و همچنان اخبار نمایشگاه‌های پیشین ایشان در سایت در دسترس است.

از این تاریخ، سایت عکسخانه از قبول رپورتاژ آگهی مسابقاتی که کیارنگ علایی از دست‌اندرکاران آن چه در جایگاه داوری و چه در مقام اجرایی باشد، معذور است.