نمایشگاه گروهی «منظر» در گالری هپتا
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

نمایشگاه گروهی «منظر» در گالری هپتا

نمایشگاه گروهی عکس «منظر» به انتخاب مهری رحيم زاده از روز جمعه 19 آذرماه ۹۵ در گالری هپتا گشایش می‌یابد.

مهدی وثوق‌نیا، تورج خامنه‌زاده، هامد جابرها، نجف شکری، حامد نوری، امیر علیمی، صالح تسبیحی، مهران فرید، پویان جلیلوند، هستی ظهیری، کورش ادیم، مهدی مرادپور، علی رنجبران و مهری رحیم‌زاده عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند. 

در بيانيه‌ي نمايشگاه منظر آمده است: «منظر در نگاه اول پديده‌‌ای عينی-ذهنی است؛ محصول تعامل انسان با محيط پيرامونی؛ مصداق بارز هرچند با یكدیگر به یك نرده تكیه ‌‌‌‌داده‌‌‌‌ایم، رنگِ كوه‌‌‌‌ها امّا یكسان نیست. با وفور بی‌حد و مرز تصاویر روزمره، انباشت ِبصری اتفاق می‌افتد. با پذيرفتن اين نكته شايد تنها مفر از انباشت‌ها را بتوان جهت‌گيری مداخله‌های انسانی در پيرامون دانست. قدرت انتخاب؛ انتخابِ چگونه ديدن، انتخابِ چه ديدن، ديدن سياهی يا روشنی، نور يا ظلمات، خلوت يا ازدحام، ديدن خود يا دیدن ديگری، دیدن ِ... و دست آخر درست زمانی كه از نگاه كردن دست برمی‌داری، میبينی.  اين ديدن «منظر»  ماست.

گشایش: جمعه ۱۹ آذرماه . ساعت ۱۶ تا ۲۰. بازديد از این نمایشگاه تا ۲۴ آذر ماه ادامه دارد.  ساعات بازديد: هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰. گالری هپتا : خیابان ایرانشهر، روبه‌روی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکوشهر، شماره‌ي سه .