نمایشگاه عکس «گلچین ایرانی» محمودرضا نوربخش در گالری مهروا
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

نمایشگاه عکس «گلچین ایرانی» محمودرضا نوربخش در گالری مهروا

نمایشگاهی با عنوان «گلچین ایرانی» از جمعه نوزدهم دی ماه ساعت پنج در گالری مهروا افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه مشتمل بر بیست اثر رنگی در ابعاد سی در چهل و پنج سانتی متر است.

 

در بیانیه این نمایشگاه آمده است : 

1) هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفین از این امر به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

2) تعداد نوار بیش از " ده نسخه " به عنوان " عمده " تلقی می گردد.

3) تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتهای شو و نمایشهای مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

4) استفاده از صغار برای نگهداری ، نمایش ، عرضه ، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرره برای عامل خواهد بود.

5) کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحمیل شده از سوی مراجع ذیصلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می شود.

6) رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

7) هر شخصی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن ، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

این نمایشگاه تا بیست و نهم دی ماه ، به جز پنجشنبه، از ساعت هفده تا بیست برقرار است.

آدرس گالری مهروا: تهران – خیابان کریم خان زند – خیابان شهید عضدی ( آبان جنوبی ) شماره 38

تلفن 88939046 – 88939047

www.mehrvaartgallery.com