نمایشگاه «باروت در دل نمایش» مجید جمشیدی در تئاتر شهر
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

نمایشگاه «باروت در دل نمایش» مجید جمشیدی در تئاتر شهر

نمایشگاهی از عکس‌های تئاتر مجید جمشیدی عکاس هرمزگانی از امروز 30 اردیبهشت ماه در لابی سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر تهران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که «باروت در دل نمایش» نام دارد، 21 عکس با اندازه‌ی 90×60 سانتیمتر که حاصل پنج سال عکاسی مجید جمشیدی از تئاتر است، به نمایش گذاشته می‌شود. 

تئاتر هرمزگان در سالهای اخیر جنبههای فرمالیستی پررنگی داشته و این امر سبب شده در شیوه‌ی اجرا و کارگردانی، تصویرسازی و طراحی حرکات صحنه‌ای از اهمیت برخوردار باشد.  مجید جمشیدی بهعنوان کارگردان، بازیگر و عکاس تئاتر عضو گروه تئاتر کارگاه بندرعباس در طول این سالها و بهواسطه ویژگی فرمالیستی و غنای تصویری تئاترهای تولیدشده در هرمزگان مجموعه عکسهای متعددی را ثبت کرده و پیشازاین نیز در سال 1390 اولین نمایشگاه تخصصی عکس تئاتر مربوط به نمایش «خانواده وینگفیلد» را برگزار کرده است.

نمایشگاه «باروت در دل نمایش»، بخشی از پروژه‌ی «تئاتر را باید به آتش کشید» است که گروه تئاتر کارگاه بندرعباس از 26 اردیبهشت تا 11 خرداد در تالار قشقایی مجموعه‌ی تئاترشهر تهران اجرا می‌کند.

نشانی: تهران، چهارراه ولیعصر، مجموعه ی تئاتر شهر، سالن قشقایی