نشست تخصصی مجید شقایی فلاح با عنوان «عكاسى فاين‌آرت و دغدغه‌هاى معاصر»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

نشست تخصصی مجید شقایی فلاح با عنوان «عكاسى فاين‌آرت و دغدغه‌هاى معاصر»

جمعه هشتم تیر نشست تخصص مجید شقایی فلاح با عنوان «عکاسی فاین‌آرت و دغدغه‌های معاصر» در شيروان برگزار می‌شود.

مجيد شقايى فلاح كارشناس ارشد اقتصاد هنر و مدرس عكاسى در دانشگاه  و موسسات آموزش عالى در مشهد است. 

در این نشست مباحث زیر مطرح می‌شود:

١- نگاهى به پيكتورئاليسم و تاثيرات آن بر هنر عكاسى

٢- فآين آرت ژانرى مشخص در تاريخ عكاسى؟

٣- معرفى خصيصه هاى مشترك در كرنولوژى آثار عكاسان فآين آرت

٤- تحليل آثار ماندگاران عكاسى فآين آرت در تاريخ عكاسى

٥- معاصريت و تمركز بر محتواى مشترك در آثار هنرى درجه يك

٦- معرفى آثار معاصر فآين آرت در جهان و ايران و برشمردن ويژگى هاى آن

٧- نتيجه گيرى و دست يافتن به شمايلى از عكاسى فآين آرت

این نشست روز جمعه ٨ تيرماه در دو نوبت صبح(١٠تا١٣) و عصر(١٧تا٢٠) در آموزشگاه سینمایی آراد برگزار می‌شود و شرکت در آن برای کلیه علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

آدرس آموزشگاه سینمایی آراد: شیروان، خیابان امام رضا، امام رضا ۹- آموزشگاه سینمایی آراد

شماره تلفن: ۰۵۸۳۶۲۲۷۸۷۹