برگزاری نشست «عکاسی طبیعت» در دانشگاه حکیم سبزواری
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

برگزاری نشست «عکاسی طبیعت» در دانشگاه حکیم سبزواری

سخنران این نشست محمد زرقی، کارشناس ارشد رشته عکاسی از دانشگاه تهران است.

​این نشست با محوریت سبک نوتوپوگرافی(new topographics) و عکاسی از طبیعت دستکاری شده از ساعت 11:30 روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه در دانشکده محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود. سخنران این نشست محمد زرقی کارشناس ارشد رشته عکاسی از دانشگاه تهران، است و به صحبت درباب گرایش های کلی عکاسی طبیعت و بخصوص معرفی سبک نوتوپوگرافی به علاقه مندان به حفظ محیط زیست خواهد پرداخت.

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری

عکس: Joel Sternfield