کارگاه عکاسی محمد زرقی
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

کارگاه عکاسی محمد زرقی

پنج‌شنبه نهم دی‌ماه، کارگاه آموزشی با عناوین «داستان تولد عکاسی، رسانه ای که تصورات انسان را دگرگون کرد» و «اولین تلاش ها و جنبش های هنری عکاسی» توسط محمد زرقی در نگارخانه امیرشاهی برگزار می‌شود.
انجمن عکاسان سبزوار در راستای گسترش فعالیت های عکاسی در این شهرستان کارگاه آموزشی با عناوین «داستان تولد عکاسی، رسانه ای که تصورات انسان را دگرگون کرد» و «اولین تلاش ها و جنبش های هنری عکاسی» را توسط محمد زرقی (عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری و پژوهش هنر دانشگاه نیشابور،عکاس و پژوهش‌گر تاریخ عکاسی ایران) برگزار می کند.

زمان : پنج شنبه 9 دی ماه1395، ساعت 18 الی 19 مکان: سبزوار،‌ میدان لاله، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار، نگارخانه امیر شاهی